Aizvērt
Change language

Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā

59,37%     latvieši

27,57%     krievi

3,57%       baltkrievi

2,47%       ukraiņi

2,32%       poļi

1,33%       lietuvieši

0,43%       ebreji

2,94%       citas nacionalitātes